Защита на личните данни

ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 205329390 е в качеството си на обработващ лични данни и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД и за официалният му уеб сайт www.traveltips.bg

Ние, като професионалисти, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: office@traveltips.bg

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД събира и обработва за реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация са следните:

 • Име на лицето (на кирилица и латиница)
 • ЕГН
 • Пол
 • Адрес
 • Е-mail адрес и телефон

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

БЮЛЕТИНИ

Ако сте ни предоставили предварително съгласие за това, ще ви изпращаме бюлетини, за да сте в крак с актуалните ни предложения, промоции и разнообразни услуги. Бюлетините ни са изготвени на база на личните ви данни, като например предишни резервации, които сте правили, поведението ви при сърфиране и на кои места от сайта или бюлетина ни щраквате. Ако сте дали допълнително съгласие, с цел да определим поведението ви, докато разглеждате нашия бюлетин, ние използваме невидими кодове. Тези кодове ни позволяват да наблюдаваме колко абонати четат нашия бюлетин и върху кои статии щракват. Това ни позволява да правим бюлетина по-привлекателен за вас. Ако вече не желаете да получавате нашите бюлетини, моля, отпишете се. Опцията за отписване е налична и в края на всеки бюлетин.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

 • законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;
 • добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;
 • съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;
 • ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.
 • съгласие на потребителите за обработка на данните – за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност на личните данни

Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД уважава Вашата лична неприкосновеност.

Индивидуализиране и cookies

Новите технологии ни дават възможност да персонализираме нашия уеб сайт за всеки отделен клиент. Cookies представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители. Cookies се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до нашият уеб сайт: http://www.traveltips.bg и не причиняват вреди на Вашата система.

Cookies Ви освобождават от нуждата да въвеждате данни повече от веднъж, улесняват предаването на специфично съдържание и помагат да идентифицираме Вашите предпочитания (настройки за изглед и ползваемост). Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят максимално близо на Вашите нужди.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

Това може да включва следните компании:

 • компании за услуги за разплащане (ако правите плащания чрез traveltips.bg);
 • компании за трансфери (ако сте поръчали трансфер чрез traveltips.bg);
 • авиокомпании (ако резервирате полет чрез traveltips.bg );
 • хотели или други варианти за настаняване (ако сте резервирали настаняването си чрез traveltips.bg);
 • застрахователни компании (ако сте закупили туристическа застраховка чрез traveltips.bg).
 • туроператори (с които traveltips.bg има сключен договор).

ВАШИТЕ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако имате някакви въпроси относно какви лични данни сме събрали от вас, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Съгласно действащите закони за поверителност вие имате правото да:

 • ви бъде обяснено какви лични данни сме събрали за вас и как ги използваме;
 • имате достъп до конкретните лични данни, които сме събрали;
 • коригирате грешки;
 • да изтриете изтекли лични данни;
 • оттеглите съгласието си;
 • възразите спрямо конкретен начин на използване на данните;
 • прехвърляте данни

ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на ТРАВЕЛ ТИПС ЕООД.

Продължете резервацията